Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po jakim kursie powinny być realizowane zajęcia egzekucyjne z rachunków walutowych w przypadku egzekucji administracyjnej?

Obowiązująca ustawa milczy w tym temacie. Z kolei w egzekucji sądowej obowiązuje przepis wskazujący na stosowanie kursu kupna danej waluty obowiązującego w dniu przekazania środków komornikowi, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Czy przepis ten można w tym przypadku stosować przez analogię do egzekucji administracyjnej?

Interpretacja przez analogię w tym przypadku jest niekorzystna dla Banku, gdyż w tym przypadku po stronie Banku wystąpi różnica kursowa (Bank wycenia księgi wg kursu średniego NBP), która będzie stanowiła dodatkowy koszt dla Banku.

Czy w omawianym przypadku usprawiedliwione będzie stosowanie kursu wybranego przez Bank?

Np. byłby to kurs średni NBP neutralny kosztowo dla Banku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?