Jak powinien postąpić PINB, jeśli wszczął postępowanie w sprawie samowolnie realizowanego budynku inwentarskiego, a po wydaniu postanowienia inwestor złożył wniosek o zmianę nazwy na budynek gospodarczy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Jakie działania powinien podjąć Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego?

Zostało wszczęte postępowanie legalizacyjne w sprawie samowolnie budowanego budynku inwentarskiego i wydał postanowienie na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane. Po wydaniu postanowienia inwestor wystąpił z wnioskiem o zmianę prowadzonego postępowania w części dotyczącej nazewnictwa obiektu jako budynku gospodarczego.

Czy organ powinien zmienić postanowienie wydane na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane w części dotyczącej nazwy obiektu budowlanego?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX