Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona pobiera świadczenie pielęgnacyjne od 01.08.2014 r. Przy pobieranym świadczeniu pobierała również pomoc finansową w wysokości po 200 zł miesięcznie przyznaną na okres od 1.08.2014 do 31.12.2014 r. Z dokumentów, którymi dysponował Ośrodek w trakcie wydawania decyzji, wynikało, że wnioskodawczyni nie pracuje zawodowo oraz nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Do wniosku strona dołączyła świadectwo pracy, z którego wynikało iż pracę zakończyła w 2011 roku oraz oświadczenie strony że wówczas nie pracowała zawodowo. Podczas składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/18 omyłkowo dołączyła również świadectwo pracy, z którego wynika, iż w okresie od 01.01.2013 r do 28.02.2015 r. pracowała w formie umowy o pracę na 1/4 etatu. Dokumentem tym nie dysponował Ośrodek w trakcie wydawania decyzji na świadczenie pielęgnacyjne i kolejne pomoce finansowe. W związku z wyjściem na jaw nowych okoliczności Ośrodek wznowił postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Czy postępowanie w sprawie pomocy finansowej powinno zostać wszczęte równocześnie z postępowaniem w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, czy też powinno być wznowione na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po zakończeniu postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, które zostanie poprzez wydanie decyzji w trybie art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. tj odmówione zostanie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 01.08.2014 do 28.02.2015 i przyznane zostanie prawo od dnia 01.03.2015 r do 30.09.2015 r.?

Proszę o podanie podstawy prawnej do wznowienia postępowania w sprawie pomocy finansowej, która została przyznana na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 230/2013 z dnia 24.12.2013r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?