Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prosimy o udzielenie informacji w kontekście prawidłowego wyliczenia dochodu rodziny w sprawie świadczeń rodzinnych. Wnioskodawca - wdowiec złożył wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na 19-letniego syna. Syn jest uprawniony do renty rodzinnej. Wnioskodawca jest płatnikiem KRUS, obecnie jest uprawniony do zasiłku chorobowego, nie rejestruje się w UP. Żona zmarła 18.05.2016 r. Żona od 2007 r. była w posiadaniu gospodarstwa rolnego, które nabyła w postaci spadku po zmarłym bracie. Do zmarłej żony należała ˝ powierzchni gospodarstwa rolnego, druga część należy do drugiego brata. Z tym, że zmarła kobieta użytkowała całość i podatek rolny odprowadzała od całości, tj. od 4,7132 ha przeliczeniowych. Obecnie masa spadkowa po zmarłej żonie jest nadal nieuregulowana, a uprawą gospodarstwa zajmuje się wnioskodawca i on płaci podatek rolny od 4,7132 ha przeliczeniowych. Zaświadczenie z urzędu gminy jest wydane na wnioskodawcę, gdzie ww. jest płatnikiem podatku rolnego od 4,7132 ha przeliczeniowych.

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć dochody z ha przeliczeniowych z zaświadczenia?

Na pewno dochodem rodziny będzie renta rodzinna oraz uzyskany zasiłek chorobowy, ale co z gospodarstwem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?