Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zatrudnia na umowę o pracę pracowników z Ukrainy. Przeznaczyła na ten cel lokal mieszkalny, wynajęła kolejny i jest w trakcie remontu trzeciego również zakupionego na własność w tym celu. Pracownicy są zakwaterowani zbiorowo, po 4 lub 6 osób w lokalu. W przeliczeniu na osobę wydatek nie przekracza 500 zł na osobę.

Czy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Mieszkania są udostępniane nieodpłatnie jako mieszkania służbowe. Zapewnienie zakwaterowania leży wyłącznie w interesie pracodawcy, który borykał się z problemami kadrowymi z uwagi na położenie zakładu i jedynym sposobem było takie rozwiązanie.

Czy wartość nieodpłatnego świadczenia korzysta ze zwolnienia od podatku PIT?

Nie służy osobistym celom zaspokojenia potrzeb pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?