Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mężczyzna w wieku 61 lat (ukończone we wrześniu 2017 r.) z ponad 40-letnim stażem pracy na własnej działalności gospodarczej, obecnie działalność wyrejestrowana. Przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres 180 dni a następnie przyznano mu świadczenie rehabilitacyjne trwające rok. Po świadczeniu rehabilitacyjnym został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracownik chce skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego, wyraża zgodę na wypowiedzenie umowy.

Czy ww. osobie w wieku ochrony przedemerytalnej, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (okres zatrudnienia od daty rozpoczęcia wynosi 6 miesięcy), chcącej skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego, pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z miesięcznym okresem wypowiedzenia?

W przypadku braku takiej możliwości, czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem na przyczyny niedotyczące pracownika, aby mógł starać się o świadczenie przedemerytalne?

Czy takie rozwiązanie za porozumieniem stron zostanie uznane przez ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?