Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna zamierza dodatkowo rozszerzyć działalność o nową lokalizację w SSE. Działalność będzie prowadzona równolegle w starej lokalizacji oraz nowej już na terenie SSE. Inwestycja na terenie SSE będzie finansowana z dwóch źródeł - grantu z PARPu ( POIR 3.2.1) oraz pozostałej części wydatków w ramach SSE. Odsetki od kredytu inwestycyjnego do czasu OT będą doliczane do wartości inwestycji, umowę kredytu podpisano jeszcze w 2016 r. (tj przed uzyskaniem zezwolenia strefowego). Z kredytu będą finansowane tylko wydatki dotyczące części PARPU, co do zasady amortyzacja nie będzie stanowiła KUP w proporcji do wartości dotacji około 45%. Odsetki nie są kwalifikowane jako koszt inwestycji dla celów PARP, czyli mogą być koszem działalności w ramach SSE.

Czy odsetki od kredytu, poniesione po wydaniu zezwolenia, ale od kredytu podpisanego przed wydaniem zezwolenia, doliczone do wartości inwestycji dla celów amortyzacji, będą kosztem podatkowym w formie części odpisu amortyzacyjnego z działalności strefowej dla celów liczenia dochodu ze strefy?

Proszę o dowolny przykład liczbowy, np. zakup maszyny z PARP 1 ml zł, odsetki doliczone do czasu OT 2 tys zł. Razem inwestycja 1 002 000 zł , dotacja z PARP 45% od 1 mln =450 000 zł, amortyzacja 10% roczna, czyli odpis miesięczny 10%*1 002 000 zł /120 =835 zł na m-c, z tego Nkup ze względu na dotację 45% od 1 000 000 (bez odsetek)l*10%/120= 375 zł.

Czy pozostała część odpisu amortyzacyjnego będzie w całości kosztem działalności strefowej (jako amortyzacja), czy tylko w części bez uwzględnienia kwoty odsetek doliczonych do OT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?