Questions and answers

Jaką stawką VAT opodatkować usługi związane z poprawą kondycji fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak będzie określane miejsce świadczenia usług elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak długo można amortyzować prace polegające na wytworzeniu prototypu platformy internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakich rozliczeń powinna dokonywać na gruncie podatku akcyzowego stacja tankowania gazem pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie zmiany na stanowisku pracy wymagają przeprowadzenia instruktażu wstępnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać wydatki związane z leasingiem operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć czy pracownikowi zatrudnionemu na część etatu przysługuje dodatek za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wystawić fakturę za usługi nagłośnienia i wykonanie recitalu muzycznego na Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w tytułu WDT, jeśli dostawa wyrobów będzie fakturowana po sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje termin obowiązku w VAT przy zakupie licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Od kiedy podatnik powinien zainstalować kasę fiskalną w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakich warunkach powinny być magazynowane zbiorniki przenośne napełnione gazem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

W jaki sposób organ bada zgodność projektu budowlanego z innymi aktami prawa miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik powinnien ująć fakturę korygującą w rozliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy gabinet dentystyczny musi prowadzić karty ewidencji odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy istnieje możliwość zmiany decyzji uzgadniającej zakres rekultywacji działki, wydanej w 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy koszty poniesione na zakup alkoholu stanowiącego poczęstunek dla kontrahentów stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy opodatkować VAT, jeśli spółka w 50% finansuje pracownikowi koszty studiów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy wystawić fakturę korygującą w pozycji nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na oczyszczenie dna akwenu wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy, a następnie pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy od biletu elektronicznego wystawionego przez PKP można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osadniki żużla i popiołów mogą być rekultywowane przez wypełnienie odpadami innymi niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje zwrot VAT w ciągu 25 dni, jeżeli w deklaracji VAT-7 wykazuje sprzedaż tylko w pozycji 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownik socjalny może poświadczać kopie dokumentów za zgodność?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy przedstawiciela handlowego można zobowiązać do wykonywania pracy w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w informacji o warunkach zatrudnienia wpisuje się uzupełnienie etatu w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do jakiego organu przysługuje odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę z Wielkiej Brytanii za usługę mycia samochodu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak przekazanie dofinansowania wyposażenia nowego sklepu powinno zostać udokumentowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć i w jakim czasie koszty poniesione na badania i rozwój?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podróż służbową do Czech pracownika wiozącego tam i z powrotem inne osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Na jakich zasadach kwota rocznej korekty zwiększa koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT wykazać świadczenie usług montażu na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakim stopniu zakłady elektroenergetyczne mogą dokonywać korekt koron drzew rosnących w zasięgu linii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż gruntu przekształconego z wieczystego użytkowania w prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

W którym momencie ująć w przychodach premię zależną od spełnienia określonych warunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy aneks do umowy kredytowej powoduje utratę prawa do stosowania ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy budynek letniskowy może mieć taras?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy budynek mieszkalny wybudowany i użytkowany od około 1950 r. powinien być wyposażony w orynnowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dochody ze zbycia składników majątku wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne