Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dołączenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie wynika z ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) - dalej u.z.r.i.d. Z ustawy wynika, że ma ona również zastosowanie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, co wręcz naszym zdaniem wyklucza żądanie dołączenia oświadczenia. Z analizy orzeczeń sądowych, a także doświadczeń praktyki stosowanej przez inne urzędy, wynika jednak, że często organy żądają takiego oświadczenia w przypadku, gdy inwestycja "wykracza poza projektowany pas drogowy", poza linie rozgraniczające, np w zakresie budowy przebudowy uzbrojenia terenu, zabezpieczenia terenu czy obiektów, rozbiórki istniejących obiektów, czasowego zajęcia nieruchomości i wtedy żąda się od inwestora oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czy to jest słuszne i czy Państwa zdaniem ma to podstawy prawne?

Bardzo proszę o pomoc w przedmiotowej sprawie. Moim zdaniem istotny tu może być art. 11i u.z.r.i.d. - w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. i nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 802).

Czy organ w postępowaniu ZRID może żądać takiego oświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?