Jaką podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę należy wpisać na świadectwie pracy nauczyciela, jeżeli otrzymał on wypowiedzenie, a jednocześnie po ustaniu stosunku pracy ma zamiar przejść na świadczenie kompensacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę należy wpisać na świadectwie pracy nauczyciela, jeżeli otrzymał on wypowiedzenie z art. 20 KN, a jednocześnie po ustaniu stosunku pracy nauczyciel ma zamiar przejść na świadczenie kompensacyjne i otrzyma dwie odprawy (z tytułu zwolnienia i z tytułu przejścia na świadczenie)? Jeżeli podstawa na świadectwie będzie z art. 20 KN, to na jakiej podstawie wypłacić odprawę z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne? Czy należy ja wypłacić po prostu na wniosek nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX