Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 stycznia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca rozpoczyna transport odpadów z i do Niemiec z tzw. zielonej listy odpadów. Taki transport podlega pod procedurę informowania z zastosowaniem załącznika VII do rozporządzenia Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L 190, str. 1) - dalej rozporządzenie 1013/2006. W tej procedurze wymagane jest, aby w momencie rozpoczęcia przemieszczania organizujący przemieszczanie odpadów posiadał umowę zawartą z podmiotem, który jest odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku.

Co powinien mieć przy sobie kierowca transportujący odpady na terenie Polski - kopie umowy, dokument przewozowy, czy potwierdzenie transportu w BDO?

Jak ujmować taki transport w systemie BDO - czy generować potwierdzenie transportu?

Jak ewidencjonować w BDO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?