Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę z stawką 17,60 zł za godzinę na 3/4 etatu. Nie ma więc zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo otrzymuje zmienne elementy płac: godzin dodatkowe, nadgodziny, dodatek za pracę w porze nocnej i premię uznaniową. Są więc miesiące, gdy podstawa wymiaru składek przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo osoba ta ma zawartą umowę zlecenie z innym podmiotem.

Jak prawidłowo określić jakim składkom podlega w danym miesiącu, skoro wynagrodzenia pracodawca wypłaca na 10. następnego miesiąca, a rozliczenie godzin wykonania zlecenia następuje na 5. następnego miesiąca?

Czy dla celów zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę + zlecenie z innym podmiotem) istotny jest moment uzyskania przychodu czy miesiąc, którego dotyczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?