Questions and answers

Czy udział pracownika w imprezie jubileuszowej jest podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wody pochłodnicze powstałe w gorzelni należy traktować jako ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy wydatek poniesiony na zakup ścian dźwiękoszczelnych może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy wydatki na wynajem kontenerów mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup licencji do korzystania z wynalazku stanowi wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zamawiającemu przysługują środki odwoławcze od informacji pokontrolnej ws. naliczenia korekty finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy zaświadczenie wydane przez WKU jest wystarczającym dowodem na odbycie czynnej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zmiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym na terenie zalewowym wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Do jakiego rodzaju kŚT zakwalifikować zbiornik bezciśnieniowy na szambo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak amortyzować budynek mieszkalny, którego parter jest wykorzystywany na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować wynajem gruntu pod uprawy rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakich formalności powiem dokonać polski pracodawca, który zamierza oddelegować pracownika do pracy na teren Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik obsługujący przesiewacz sortujący piasek od żwiru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak można ustalić normy ubytków wyrobów węglowych, jeśli nie wydano decyzji ustalającej indywidualnie normy ubytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wartość maszyny w PLN i wyliczyć różnice kursowe w świetle CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rodzaj umowy dzierżawy wpływa obliczanie dochodu do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR przychody ze sprzedaży środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób i gdzie (w jakim Państwie) trzeba opodatkować firmę LTD założoną w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy cesja wierzytelności powoduje powstanie opodatkowanego przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy dopłaty wniesione do spółki z o.o. implikują obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dopuszczalna jest osobna sprzedaż gruntu oraz postawionego na nim budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy gmina będzie doliczała VAT do dzierżawionych gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istniejącą kamionkową kanalizację deszczową można potraktować jako urządzenie wodne -drenaż rozsączający?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy jednorazowa opłata za odrolnienie gruntów może być uznana za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy konwojowanie przez Urząd Celny ładunku o dużej wartości poza granicami Polski stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT na podstawie prawomocnego wyroku sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można wykonać ścieżkę rowerową w ramach przebudowy drogi poprzez poszerzenie chodnika w istniejącym pasie drogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy nabycie usługi udziału koni w konkursie we Włoszech, podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy wykazać podatek należny od faktury za organizację spotkania integracyjnego pracowników spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel powinien umożliwić uczniowi szkoły podstawowej poprawę oceny pozytywnej na wyższą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy od transakcji sprzedaży kamienicy podatnik zapłaci VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy ofertę opatrzoną pieczęcią firmową oraz zaparafowaną, można uznać za poprawnie złożoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy określenie na fakturze jako nazwa usługi „prace remontowe” jest wystarczające?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pobranie kaucji za wydaną kartę parkingową podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik ma podstawy prawne do żądania wypłaty odszkodowania w kwocie brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy potwierdzenie nadania paczki może stanowić podstawę do zaksięgowania kosztu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może uzupełnić kwotę wynagrodzenia minimalnego przyznając pracownikowi premię?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownika ukaranego karą porządkową można pozbawić premii regulaminowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przekazanie odbiorcy dofinansowania wyposażenia nowego sklepu stanowi dla dostawcy koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przekazanie prawa do znaku towarowego stanowi przychód z praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów w spółce jawnej jest przychodem z praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przy wprowadzaniu samochodu jako środek trwały, podatnikowi przysługiwało odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne