Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymaliśmy od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu wadliwej dokumentacji projektowej, w wyniku której nie została zapewniona prawidłowa akustyka pomieszczeń. Otrzymane odszkodowanie zostanie przeznaczone w całości na wykonanie odpowiedniego wyciszenia, jednakże nie pokryje całkowitej wartości tego projektu, gdyż będzie stanowiło ono tylko część wydatków, które poniesiemy z tego tytułu.

Czy możemy do tego przychodu (tzn. odszkodowania) ująć odpowiednio koszt w tej wysokości jako część inwestycji, którą pokryjemy właśnie z tego odszkodowania, a pozostałą część inwestycji ponad tę wartość ująć w koszty już odpisami amortyzacyjnymi po aktywowaniu tej różnicy jako modernizacji hali produkcyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?