Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy pomocy de minimis z tytułu wzrostu kosztów energii w latach 2018/2019 - dofinansowanie dla odbiorcy końcowego.

W jaki sposób należy porównywać ceny stawek z 2 półrocza 2019 w stosunku do 30 czerwca 2018, w przypadku gdy na fakturach występują 3 strefy czasowe: przedpołudniowy, południowy i reszta doby? Czy uzasadnione będzie porównanie średnioważonego wolumenu stawek dla każdego okresu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?