Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Biurze Kontroli i Audytu zatrudnione są 2 osoby - audytor wewnętrzny i osoba wspomagająca, która posiada uprawnienia audytora (studia podyplomowe + 2 letnia praktyka). Audytor wewnętrzny przebywa na długotrwałym L4 i jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

Kto powinien podpisać zmianę programu zadania zapewniającego w przypadku nieobecności audytora wewnętrznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?