Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r.

PYTANIE

W ustawie antykryzysowej przewidziano dla JST nowe instrumenty wsparcia. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi specustawą koronawirusową, Rada Miejska w dniu 24 kwietnia 2020 r., podjęła n/w uchwały: 1) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; 2) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Wsparcie, o którym mowa powyżej, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. U. UE. C. z 2020 r. str. 91 z późn. zm.). Stosownie do pkt 3.1 Tymczasowych ram, warunki dopuszczalności pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce odnoszące się m.in. do korzyści podatkowych są następujące: 1) przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014; (...) Warunkiem ubiegania się o ulgę w podatkach od nieruchomości jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. stosownie do w/w przepisów.

Czy przedsiębiorca może ubiegać się o ulgę jeśli rozpoczął działalność od dnia 1 stycznia 2020 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?