Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku stwierdzenia braku pozwolenia wodnoprawnego albo naruszenia warunków tego pozwolenia, wymaganego na podstawie art. 34 pkt 3 lub art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) - dalej pr.wod. grozi sankcja, o której mowa w art. 476 pr.wod., czy może być również zastosowana sankcja z art. 351 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) - p.o.ś., jeśli ścieki odprowadzane są z instalacji w rozumieniu przepisów p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?