Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka sprzedaje mieszkanie, które jest pustostanem. Nabywcą pustostanu może być pracownik nadleśnictwa, emeryt lub inny pracownik Lasów Państwowych. Nabywcy przysługuje na podstawie art. 40a ust. 1 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach uprawnienie do obniżenia ceny sprzedaży. Uprawniony nabywa mieszkanie po preferencyjnej cenie. W przypadku pracowników Lasów Państwowych, niebędących najemcami lokali przeznaczonych do sprzedaży, różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną rynkową, przy preferencyjnym zakupie pustostanów stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na kim spoczywa obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku od osób fizycznych w przypadku zakupu pustostanu przez:

własnego pracownika,

emeryta,

pracownika LP niebędącego pracownikiem sprzedającego?

Czy wyliczając różnicę w wartości, za cenę rynkową należy przyjmować cenę wywoławczą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?