Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot X wytwarza odpady w postaci zmieszanych odpadów budowlanych, ziemi, gruzu betonowego (czasami zmieszanego z ziemią) itp. w ramach usług budowlano-remontowych wykonywanych na terenie zleceniodawcy. Część odpadów, w tym gruz, transportowana jest na teren działki będącej własnością podmiotu i na tym terenie jest magazynowana celem dokonania kruszenia gruzu i przesiania. Powstający w wyniku kruszenia gruz i ziemia są magazynowane na tym samym terenie i w późniejszym czasie zagospodarowywane przez podmiot m.in. poprzez wypełnianie wyrobiska zlokalizowanego na tej samej działce.

Czy w takiej sytuacji, podmiot jest zwolniony z wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów uwzględniając wyjątek z art. 25 ust. 6a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o.?

Co w sytuacji gdy kruszenia dokonuje firma zewnętrzna Y kruszarką mobilną (na zlecenie), a odpady po kruszeniu są magazynowane na tym terenie i później zagospodarowane przez podmiot X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?