Questions and answers

Jaką stawkę VAT należy zastosować do dostawy na potrzeby osobiste oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć nadgodziny nieodebrane do końca okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić dochód ze sprzedaży samochodu, który amortyzowany jest raz w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak w ramach pomocy społecznej można pomóc rolnikom poszkodowanym przez suszę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak zrekompensować trzy nadgodziny dobowe, jeśli w innym dniu pracownik spóźnił się o jedną godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla podratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jakiej formie gmina powinna przekazać dotację dla przedszkoli niepublicznych prowadoznych przez stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 września 2015 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez warunki wykonania urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy bez zgody pracownika można jego firmowy adres e-mail przekazać firmie zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy jedną usługę płatności internetowych może świadczyć równocześnie kilka podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy maszyna musi być wyposażona w przycisk STOP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury zakupu dokumentującej refakturę kosztów ubezpieczenia wystawioną ze stawką 23 %?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czym się różni substancja stwarzająca zagrożenie od substancji niebezpiecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy na naprawę istniejących sieci drenarskich, w związku z wykonaniem gazociągu, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ucznia na wycieczce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Drogosz Małgorzata | Nieaktualne

Czy otrzymanie czeku, w zamian za osiągnięcie progu sprzedaży, należy rozpoznać jako przychód i opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury wystawionej z tytułu umowy o współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podmiot trzeci udostępniający swe zasoby należy traktować jako podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy przekazanie aparatury do badań rodzi zobowiązanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży nabytych od firmy irlandzkiej monet, podatnik może zastosować opodatkowanie marżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy świadczenie pracy w porze nocnej może być czynnikiem zewnętrznym wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wartość niewypłaconych diet stawowi dla pracodawcy przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w hali produkcyjnej wszyscy pracownicy są zobowiązani do stałego noszenia kasków ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Czy wniesienie majątku do spółki cywilnej będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przetargu na dostawę żywności można zastosować jedynie kryterium ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w przetargu na remont dachu i wymianę okien można zastosować tylko kryterium cenowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie otrzymane przez pracownika w ramach programu referencyjnego podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od stanu zatrudnienia w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka powinna być szerokość linii wyznaczających drogi transportowe w budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Fijołek Jerzy | Nieaktualne

Jaką stawką amortyzować instalacje elektryczne i c.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż akumulatorów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż wytworzonej własnoręcznie biżuterii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinna zostać obciążona przez wykonawcę usługa wykonania modernizacji automatyki w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży makulatury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić szpital by otworzyć w ramach zakładu diagnostyki obrazowej gabinet RTG?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować sprzedaż towaru zakupionego w Szwecji na rzecz odbiorcy w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup usług konsultingowych od firmy z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na liście płac i w grafiku zaznaczyć pracownikowi zrównoważony dobowy odpoczynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak odróżnić wypadek w drodze do pracy od wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak opodatkować umowę o dzieło zawartą z nierezydentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak potraktować na gruncie VAT usługę opracowania projektu broszury reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować wynagrodzenie z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wartość przychodu w przypadku zmiany umowy zlecenie na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć nagrodę otrzymaną w związku ze stosunkiem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT zakup kosmetyków importowanych przez firmę dokonany przez ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ulga prorodzinna wpływa na prawo do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak wyliczyć pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy wynagrodzenie za czas przestoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować wpłatę potrąconą na Fundusz Rozwoju Mięsa Wieprzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zdefiniować budynek jednorodzinny na potrzeby stosowania przepisów o wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy czas podróży służbowej zalicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy trzeba dokonać korekty kosztów za ubiegły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kiedy zakup żetonów stanowi koszt reklamy, a kiedy koszt sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien zatrudnić nauczyciela religii innego wyznania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka w przypadku śmierci ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Po jakim kursie należy dokonać przeliczenia na złote przy imporcie towarów ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy operator obsługujący tester napięcia powinien posiadać uprawnienia SEP do 1 kV?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy organizowana przez firmę impreza sportowa wraz z usługą gastronomiczną może być sfinansowana z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik pracujący w piekarni, przy wysokiej temperaturze, może pracować w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne