Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nieruchomość, na której prowadzone jest zbieranie odpadów jest przedmiotem współwłasności. Wnioskodawca (mimo wezwania - art. 50 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.) nie dołączył oświadczenia współwłaściciela o wyrażeniu zgody na prowadzenie przez niego działalności, która jest wskazana we wniosku.

Czy powyższe stanowi podstawę odmowy wydania zezwolenia na zbieranie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?