Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot, który posiada decyzję na zbieranie odpadów (odpady z usług), w której wymienione są m.in. 15 01 01, 15 01 02 prowadzi działalność regulowaną w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292)?

Podmiot został wpisany do rejestru BDO z uwagi na decyzję na zbieranie.

Czy powinien uzupełnić wpis o dział XV?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?