Official Gazette

Regulamin terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1977.28.136 | uchwała z dnia 29 października 1977 r. | Akt utracił moc

Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1977.28.135 | uchwała z dnia 29 października 1977 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykładni Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.

M.P.1977.28.134 | uchwała z dnia 29 października 1977 r. | Akt jednorazowy

Rodzaje oraz kategorie zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych.

M.P.1977.27.133 | zarządzenie z dnia 20 października 1977 r. | Akt utracił moc

Rządowy program realizacji wytycznych IX Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

M.P.1977.27.132 | uchwała z dnia 27 października 1977 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 37 (Lublin).

M.P.1977.27.131 | uchwała z dnia 27 października 1977 r. | Akt indywidualny

Wydawanie przepustek granicznych w celach służbowych.

M.P.1977.26.129 | zarządzenie z dnia 20 września 1977 r. | Akt utracił moc

Stan zdrowia i warunki fizyczne, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze pożarnictwa.

M.P.1977.26.128 | zarządzenie z dnia 20 września 1977 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki Pomiarów.

M.P.1977.26.127 | zarządzenie z dnia 12 października 1977 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1977.26.126 | uchwała z dnia 19 października 1977 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1977.25.125 | zarządzenie z dnia 24 września 1977 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1959 r.

M.P.1977.25.124 | zarządzenie z dnia 22 września 1977 r. | Akt utracił moc

Karta praw i obowiązków rzemieślnika.

M.P.1977.25.123 | uchwała z dnia 20 września 1977 r. | Akt utracił moc

Czyny społeczne oraz pomoc Państwa w ich organizowaniu i realizacji.

M.P.1977.24.122 | uchwała z dnia 2 września 1977 r. | Akt utracił moc

Rozwój rzemiosł artystycznych.

M.P.1977.24.121 | uchwała z dnia 19 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Jednolite zasady kwalifikacji jakości i oznaczania wyrobów.

M.P.1977.23.120 | uchwała z dnia 9 września 1977 r. | Akt utracił moc

Zasady przygotowywania i uruchamiania produkcji nowych i zmodernizowanych wyrobów przemysłowych.

M.P.1977.23.119 | uchwała z dnia 7 września 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.

M.P.1977.22.116 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1977.22.115 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Bankowe rachunki w walutach wymienialnych dla cudzoziemców dewizowych.

M.P.1977.22.114 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".

M.P.1977.20.108 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 1977 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1977.19.107 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1977 r. | Akt utracił moc

Ryczałty za noclegi podczas podróży służbowych na obszarze kraju w okresie sezonu turystycznego.

M.P.1977.19.106 | zarządzenie z dnia 19 lipca 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1977.19.105 | uchwała z dnia 8 lipca 1977 r. | Akt jednorazowy

Warunki dostarczania energii cieplnej.

M.P.1977.18.104 | zarządzenie z dnia 4 lipca 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

M.P.1977.18.103 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1977 r. | Akt jednorazowy

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

M.P.1977.17.96 | uchwała z dnia 5 lipca 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia Inspektoratu Gospodarki Stalą i Metalami Nieżelaznymi.

M.P.1977.17.95 | uchwała z dnia 17 czerwca 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie sprzedaży dla ludności nowych samochodów osobowych.

M.P.1977.16.93 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1977 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru odznaki "Za zasługi dla przemysłu chemicznego" oraz zasad i trybu jej nadawania.

M.P.1977.16.92 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru banknotu o wartości 2000 zł.

M.P.1977.16.91 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Głuchych".

M.P.1977.16.90 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1977 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Za zasługi dla przemysłu chemicznego".

M.P.1977.16.89 | uchwała z dnia 3 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1977.16.88 | uchwała z dnia 30 czerwca 1977 r. | Akt nienormatywny

Udzielenie Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1976 r.

M.P.1977.16.87 | uchwała z dnia 30 czerwca 1977 r. | Akt nienormatywny

Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1977 roku.

M.P.1977.15.85 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Bankowa kontrola funduszu płac.

M.P.1977.15.84 | uchwała z dnia 17 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ubocznej gospodarki rolnej przez przedsiębiorstwo państwowe.

M.P.1977.15.83 | uchwała z dnia 10 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Rozwój pracowniczych ogrodów działkowych do 1980 r.

M.P.1977.15.82 | uchwała z dnia 3 czerwca 1977 r. | Akt utracił moc

Statut powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1977.14.81 t.j. | uchwała z dnia 22 grudnia 1967 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

M.P.1977.14.80 | zarządzenie z dnia 18 maja 1977 r. | Akt jednorazowy

Przebieg realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego w 1977 roku.

M.P.1977.14.76 | uchwała z dnia 30 maja 1977 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzorów, prób i wagi monet nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1977.13.75 | zarządzenie z dnia 18 maja 1977 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

M.P.1977.13.73 | zarządzenie z dnia 12 maja 1977 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie mocą urządzeń elektroenergetycznych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

M.P.1977.12.72 | zarządzenie z dnia 4 maja 1977 r. | Akt utracił moc

Ryczałty oraz tryb rozliczeń z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

M.P.1977.11.68 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych dróg publicznych do odpowiedniej kategorii.

M.P.1977.11.67 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.1977.11.66 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Ceny detaliczne artykułów mody oraz nowości rynkowych.

M.P.1977.11.65 | uchwała z dnia 1 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1977.10.64 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Rozwój wzornictwa przemysłowego.

M.P.1977.10.62 | uchwała z dnia 8 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 2000zł.

M.P.1977.9.61 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych.

M.P.1977.9.59 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1977 r. | Akt utracił moc

Tryb i terminy odprowadzania środków niektórych funduszów na odrębne rachunki bankowe.

M.P.1977.8.55 | zarządzenie z dnia 21 marca 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych w gospodarstwach rolnych.

M.P.1977.8.54 | zarządzenie z dnia 21 marca 1977 r. | Akt jednorazowy

Ulgi podatkowe dla spółdzielni i ich związków z tytułu przygotowania zawodowego pracowników.

M.P.1977.8.53 | zarządzenie z dnia 12 marca 1977 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Górnictwa.

M.P.1977.8.52 | uchwała z dnia 31 marca 1977 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Górnictwa.

M.P.1977.8.51 | uchwała z dnia 31 marca 1977 r. | Akt indywidualny

Ewidencja wartości produktów sprzedanych przez rolników jednostkom gospodarki uspołecznionej.

M.P.1977.7.47 | zarządzenie z dnia 11 marca 1977 r. | Akt utracił moc