Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1990.31.253

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 sierpnia 1990 r.
w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1990 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 438 i z 1990 r. Nr 13, poz. 82) ogłasza się, co następuje:
Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1990 r. w stosunku do czerwca 1990 r. wyniósł 3,6%.