Zmiana w składzie Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1990.34.273

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 1990 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 września 1990 r.
w sprawie zmiany w składzie Państwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989 - 1993 (Dz. U. Nr 19, poz. 102 i Nr 36, poz. 198), w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 19, poz. 101) zarządzam, co następuje:
Powołuję na przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Andrzeja Zolla, profesora na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.