Monitor Polski

M.P.1990.25.194

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 czerwca 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179 i Nr 34, poz. 198) i w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Monitor Polski Nr 2, poz. 10, z 1985 r. Nr 15, poz. 118 i z 1989 r. Nr 32, poz. 249) wprowadza się następujące zmiany:
1) w rubrykach 1-4:
a) po poz. 11 dodaje się poz. 11a w brzmieniu:
Lp.Nazwa wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowej komendy uzupełnieńSiedziby wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowej komendy uzupełnieńTerytorialny zasięg działania wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz wojskowej komendy uzupełnień
1234
"11aWojskowa Komenda Uzupełnień Kielce- BukówkaKielce1) miasta: Chęciny, Jędrzejów,

Końskie, Sędziszów, Stąporków,

Włoszczowa

2) gminy: Chęciny, Daleszyce, Imielno,

Jędrzejów, Końskie, Krasocin,

Łopuszno, Małogoszcz, Mniów,

Morawica, Nagłowice–Oksa,

Piekoszów, Pierzchnica, Radoszyce,

Raków, Ruda Maleniecka, Sędziszów,

Sitkówka-Nowiny, Słupia, Sobków,

Stąporków, Strawczyn, Włoszczowa,

Wodzisław"

b) poz. 12 otrzymuje brzmienie:
1234
"12Wojskowa Komenda Uzupełnień Kielce-Śródmieście Kielce1) miasta: Kielce, Suchedniów
2) gminy: Bieliny, Bliżyn, Bodzentyn,

Górno, Łagów, Masłów, Miedziana

Góra, Nowa Słupia, Suchedniów,

Zagnańsk"

c) poz. 42 otrzymuje brzmienie:
1234
"42Wojskowa Komenda Uzupełnień GiżyckoGiżycko1) miasta: Giżycko, Gołdap, Mikołajki,

Ryn, Węgorzewo

2) gminy: Banie Mazurskie, Budry,

Giżycko, Gołdap, Kowale Oleckie,

Kruklanki, Mikołajki, Miłki,

Pozezdrze, Ryn, Węgorzewo, Wydminy"

d) poz. 81 otrzymuje brzmienie:
1234
"81Wojskowa Komenda Uzupełnień PiłaPiła1) miasta: Chodzież, Czarnków,

Gołańcz, Margonin, Piła, Rogoźno,

Szamocin, Ujście, Wągrowiec,

Wronki, Wyrzysk, Wysoka

2) gminy: Białośliwie, Budzyń,

Chodzież, Czarnków, Damasławek,

Gołańcz, Kaczory, Lubasz, Margonin,

Połajewo, Rogoźno, Ryczywół,

Szamocin, Ujście, Wapno, Wągrowiec,

Wronki, Wyrzysk, Wysoka"

2) w rubryce 4:
a) w poz. 5 w pkt 2 wyraz "Szczyrk" zastępuje się wyrazem "Buczkowice";
b) w poz. 11:
w pkt 1 skreśla się wyraz "Jędrzejów",
w pkt 2 skreśla się wyrazy "Imielno", "Jędrzejów", "Małogoszcz", "Nagłowice-Oksa", Pierzchnica", "Sędziszów", "Słupia", "Sobków" i "Wodzisław";
c) w poz. 13 w pkt 1 dodaje się wyraz "Kunów";
d) w poz. 27:
w pkt 1 po wyrazie "Chorzele" dodaje się wyrazy "Maków Mazowiecki" i po wyrazie "Przasnysz" dodaje się wyraz " Różan",
w pkt 2 skreśla się wyraz "Czerwin", a po wyrazie "Czarnia" dodaje się wyrazy "Czerwonka" i "Goworowo", po wyrazie "Rozogi" dodaje się wyraz "Różan", po wyrazie "Rzekuń" dodaje się wyraz "Rzewnie" i po wyrazie "Sypniewo" dodaje się wyraz "Szelków";
e) w poz. 28:
w pkt 1 skreśla się wyrazy "Maków Mazowiecki" i "Różan",
w pkt 2 skreśla się wyrazy "Czerwonka", "Goworowo", "Różan", "Rzewnie" i "Szelków", a po wyrazie "Brok" dodaje się wyraz "Czerwin";
f) w poz. 41:
w pkt 1 skreśla się wyrazy "Giżycko", "Mikołajki" i "Ryn", a po wyrazie "Ełk" dodaje się wyraz "Olecko",
w pkt 2 skreśla się wyrazy "Giżycko", "Mikołajki", "Miłki", "Ryn" i "Wydminy", a po wyrazie "Ełk" dodaje się wyraz "Olecko";
g) w poz. 57 w pkt 1 po wyrazie "Zamość" dodaje się wyraz "Zwierzyniec";
h) w poz. 82:
w pkt 1 skreśla się wyrazy "Piła", "Wysoka" i "Wyrzysk", a po wyrazie "Człopa" dodaje się wyraz "Drawsko", po wyrazie "Okonek" dodaje się wyraz "Trzcianka" i po wyrazie "Wałcz" dodaje się wyraz "Wieleń",
w pkt 2 skreśla się wyrazy "Białośliwie", "Kaczory", "Wysoka" i "Wyrzysk", a po wyrazie "Człopa" dodaje się wyraz "Drawsko", po wyrazie "Krajenka" dodaje się wyraz "Krzyż", po wyrazie "Tarnówka" dodaje się wyraz "Trzcianka" i po wyrazie "Wałcz" dodaje się wyraz "Wieleń",
i) w poz. 84 w pkt 2 skreśla się wyraz "Borowiczki", a po wyrazie "Sierpc" dodaje się wyraz "Słupno";
j) w poz. 91 w pkt 1 przed wyrazem "Goleniów" dodaje się wyraz "Golczewo";
k) w poz. 125 w pkt 1 po wyrazie "Oborniki" dodaje się wyraz "Obrzycko".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.