Dziennik Ustaw

Przejmowanie na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

Dz.U.1936.77.544 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.

Dz.U.1936.77.542 | rozporządzenie z dnia 11 września 1936 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie niektórych nieruchomości państwowych.

Dz.U.1936.77.541 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1936.77.539 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt jednorazowy

Przepisy wprowadzające prawo o ustroju sądów wojskowych oraz kodeks wojskowego postępowania karnego.

Dz.U.1936.76.538 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt utracił moc

Kodeks wojskowego postępowania karnego.

Dz.U.1936.76.537 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt utracił moc

Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Dz.U.1936.76.536 | dekret z dnia 6 października 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie warunków wywozu drogą morską spirytusu i napojów wyrobionych ze spirytusu.

Dz.U.1936.75.535 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Państwowe gospodarstwo leśne.

Dz.U.1936.75.533 | dekret z dnia 30 września 1936 r. | Akt utracił moc

Państwowy Instytut Kultury Wsi.

Dz.U.1936.75.532 | dekret z dnia 30 września 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych.

Dz.U.1936.75.531 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt jednorazowy

Ochrona jesiotrów, łososi i troci w Wiśle i jej dopływach.

Dz.U.1936.74.530 | rozporządzenie z dnia 24 września 1936 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy Piski w powiecie ostrołęckim, województwie białostockim.

Dz.U.1936.74.529 | rozporządzenie z dnia 23 września 1936 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

Dz.U.1936.74.528 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U.1936.74.527 | rozporządzenie z dnia 28 września 1936 r. | Akt indywidualny

Ograniczenie praw emerytalnych notariuszów i pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1936.74.526 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt utracił moc

Odroczenie eksmisyj z lokali handlowych i przemysłowych.

Dz.U.1936.74.525 | dekret z dnia 29 września 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dalszego zapasu cukru na okres kampanijny 1935/36.

Dz.U.1936.73.522 | rozporządzenie z dnia 26 września 1936 r. | Akt utracił moc

Badanie stanu zdrowia osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych.

Dz.U.1936.73.521 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Dz.U.1936.72.520 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Uznanie Statutu Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1936.72.518 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt obowiązujący

Uznanie Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1936.72.517 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U.1936.72.516 | dekret z dnia 22 września 1936 r. | Akt utracił moc

Służba pracy młodzieży.

Dz.U.1936.72.515 | dekret z dnia 22 września 1936 r. | Akt utracił moc

Zakłady naukowe tudzież egzaminy, których ukończenie lub złożenie uprawnia do skróconej służby wojskowej.

Dz.U.1936.71.514 | rozporządzenie z dnia 4 września 1936 r. | Akt utracił moc

Ważenie bydła rogatego, trzody chlewnej i owiec sprzedawanych na targowiskach.

Dz.U.1936.71.513 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Uznanie półwyspu helskiego za rejon umocniony.

Dz.U.1936.71.512 | dekret z dnia 21 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie konwencji handlowej między Polską a Francją z dnia 9 grudnia 1924 r.

Dz.U.1936.70.509 | oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie liczby notariuszów w niektórych miejscowościach.

Dz.U.1936.70.508 | rozporządzenie z dnia 15 września 1936 r. | Akt utracił moc

Przekazanie wojewódzkim władzom administracji ogólnej uprawnień w zakresie badania urządzeń wodociągowych.

Dz.U.1936.70.506 | rozporządzenie z dnia 9 września 1936 r. | Akt utracił moc

Warunki obrotu mięsem, pochodzącym z uboju rytualnego.

Dz.U.1936.70.505 | rozporządzenie z dnia 5 września 1936 r. | Akt utracił moc

Sposoby i warunki uboju rytualnego zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1936.70.504 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Ubój zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1936.70.503 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1936.70.502 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Organizacja Policji Państwowej m.st. Warszawy.

Dz.U.1936.69.499 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiany w statutach: Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego oraz Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1936.69.498 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Układ dodatkowy do konwencji handlowej, podpisanej dnia 11 października 1933 r. Wiedeń.1936.07.29.

Dz.U.1936.69.496 | umowa międzynarodowa z dnia 29 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Komunalny fundusz pożyczkowo-zapomogowy.

Dz.U.1936.68.495 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Warunki wysyłania niektórych przesyłek pocztowych za granicę.

Dz.U.1936.68.494 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Oznaczenie pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym.

Dz.U.1936.68.493 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Francja-Polska. Prowizoryczny układ handlowy oraz układ płatniczy. Paryż.1936.07.18.

Dz.U.1936.66.482 | umowa międzynarodowa z dnia 18 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Odroczenie wypłat z odrębnej masy majątkowej Towarzystwa Ubezpieczeń na życie "Phönix".

Dz.U.1936.65.481 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdyni.

Dz.U.1936.65.480 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1936 r. | Akt utracił moc

Zniesienie stanowiska sędziego śledczego w Kutnie w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi.

Dz.U.1936.65.479 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Zmiana okręgów sądów grodzkich w Opatowie i Ostrowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.

Dz.U.1936.65.478 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Stosowanie do Palestyny konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych z dnia 30 marca 1931 r.

Dz.U.1936.64.465 | oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1936 r. | Akt jednorazowy

Podatek komunalny od publicznego wyświetlania filmów.

Dz.U.1936.64.464 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1936 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.

Dz.U.1936.64.463 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Targowiska.

Dz.U.1936.64.462 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o paszportach.

Dz.U.1936.63.461 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1936 r. | Akt utracił moc

Finlandia-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1936.07.16.

Dz.U.1936.63.456 | umowa międzynarodowa z dnia 16 lipca 1936 r. | Akt utracił moc