Ustanowienie dnia 1 maja świętem państwowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.19.157

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2007 r.

USTAWA
z dnia 26 kwietnia 1950 r.
o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym.

W hołdzie wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość Naszej Ojczyzny, wspierali jej rozwój i budowali przyszłość dla następnych pokoleń,

dla podkreślenia wartości pracy ludzkiej - rozumianej jako moralny obowiązek człowieka, ale też jako doskonalenie świata nas otaczającego - dokonującej się poprzez wszechstronny rozwój osoby ludzkiej,

w trosce o zachowanie godności pracy ludzkiej i wiążącej się z tym wolności i mądrości

stanowi się, co następuje: 1

Dzień 1 maja jest dniem święta państwowego, wolnym od pracy.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Preambuła zmieniona przez art. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.35.214) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 marca 2007 r.