Law Journal

Bułgaria-Polska. Konwencja dotycząca współpracy intelektualnej. Warszawa.1935.04.08.

Dz.U.1935.67.417 | umowa międzynarodowa z dnia 8 kwietnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zniżka celna na brzoskwinie świeże.

Dz.U.1935.66.416 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

Dz.U.1935.66.415 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Przewóz emigrantów do krajów zaoceanicznych.

Dz.U.1935.66.414 | dekret z dnia 27 sierpnia 1935 r. | Akt utracił moc

Nadanie Bibljotece Narodowej nazwy: "Bibljoteka Narodowa Józefa Piłsudskiego".

Dz.U.1935.66.413 | dekret z dnia 26 sierpnia 1935 r. | Akt utracił moc

Nadanie Uniwersytetowi Warszawskiemu nazwy: "Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie".

Dz.U.1935.66.412 | dekret z dnia 26 sierpnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Ubezpieczenie brackie w powiecie będzińskim.

Dz.U.1935.65.410 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 1935 r. | Akt utracił moc

Prywatne szkoły oraz zakłady naukowe i wychowawcze.

Dz.U.1935.65.409 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1935 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie tłuszczu kakaowego z pod opodatkowania.

Dz.U.1935.65.406 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana opłat od pojazdów mechanicznych i od niektórych pojazdów konnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.

Dz.U.1935.65.405 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Opłaty stemplowe.

Dz.U.1935.64.404 t.j. | ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1935 r. o zniżkach celnych na jabłka, winogrona, morele i arbuzy.

Dz.U.1935.63.402 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian w statucie Warszawskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Warszawie.

Dz.U.1935.63.401 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1935.63.400 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Rozmiary osobnych kwater stałych i opłaty za nie.

Dz.U.1935.63.399 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy.

Dz.U.1935.62.396 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie dzienników okrętowych i maszynowych na polskich statkach handlowych.

Dz.U.1935.62.395 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Spust drzewa luzem na wodach publicznych śródlądowych.

Dz.U.1935.62.394 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Urządzenia pasażerskie na statkach morskich oraz certyfikaty pasażerskie.

Dz.U.1935.61.392 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1935 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy celnej przywozowej.

Dz.U.1935.61.390 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1935 r. | Akt jednorazowy

Zmiana "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U.1935.60.389 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1935 r. | Akt jednorazowy

Odprawa celna środków przewozowych.

Dz.U.1935.60.387 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Organizacja wyszkolenia Straży Więziennej.

Dz.U.1935.59.384 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Przechowywanie karbidu przez zakłady przemysłowe.

Dz.U.1935.59.383 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dz.U.1935.59.380 | umowa międzynarodowa z dnia 27 lutego 1935 r. | Akt obowiązujący

Przystąpienie Ekwadoru do konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.

Dz.U.1935.58.376 | oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1935 r. | Akt jednorazowy

Letnie bluzy dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej.

Dz.U.1935.58.374 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Należności za rozparcelowane grunty państwowe.

Dz.U.1935.57.372 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Umarzanie nieściągalnych opłat na Państwowy Fundusz Drogowy.

Dz.U.1935.57.371 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie i uzbrojenie oficerów i szeregowych Policji Państwowej - kobiet.

Dz.U.1935.57.370 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 października 1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1935.57.369 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1935 r. | Akt jednorazowy

Ratyfikacja przez Polskę porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.

Dz.U.1935.57.368 | oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1935 r. | Akt jednorazowy

Protokół o statystyce przyczyn zgonów. Londyn.1934.06.19.

Dz.U.1935.57.367 | umowa międzynarodowa z dnia 19 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Zniesienie poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego.

Dz.U.1935.56.363 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1935 r. | Akt jednorazowy

Szczególne formy pośredniczenia ubezpieczeniowego.

Dz.U.1935.56.362 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1935 r. | Akt utracił moc

Koncesjonowanie przemysłu wyrobu samochodów oraz podwozi samochodowych.

Dz.U.1935.56.361 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.

Dz.U.1935.55.357 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie 6% Pożyczki Inwestycyjnej.

Dz.U.1935.54.356 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Asystenci inspekcyjni.

Dz.U.1935.54.354 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Ulgi w spłacie zaległości z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1935.54.353 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Przepisy sanitarne dla hoteli, pokojów umeblowanych i pensjonatów.

Dz.U.1935.54.352 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich.

Dz.U.1935.54.349 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1935 r. | Akt jednorazowy

Ulgi w wykonywaniu obowiązku służby wojskowej dla członków organizacji przysposobienia wojskowego.

Dz.U.1935.54.348 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1935 r. | Akt utracił moc

Hiszpania-Polska. Prowizoryczne porozumienie handlowe. Madryt.1934.11.02.

Dz.U.1935.53.347 | umowa międzynarodowa z dnia 2 listopada 1934 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Porozumienie celne. Warszawa.1934.12.01.

Dz.U.1935.53.346 | umowa międzynarodowa z dnia 1 grudnia 1934 r. | Akt utracił moc

ZSRR-Polska. Porozumienie celne. Warszawa.1934.06.22.

Dz.U.1935.53.345 | umowa międzynarodowa z dnia 22 czerwca 1934 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.

Dz.U.1935.52.340 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o nadzorze nad hodowlą koni.

Dz.U.1935.52.339 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Przemiał pszenicy i żyta.

Dz.U.1935.51.337 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1935 r. | Akt utracił moc

Spłata zaległości podatkowych oraz zaległych składek i opłat na rzecz niektórych publiczno-prawnych instytucyj ubezpieczeń.

Dz.U.1935.50.336 t.j. | ustawa z dnia 10 marca 1932 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.

Dz.U.1935.50.335 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1935 r. | Akt jednorazowy

Zwinięcie oddziału Urzędu Celnego w Gdyni "Port w Helu".

Dz.U.1935.50.334 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1935 r. | Akt utracił moc

Utworzenie posterunku celnego w Jabłonicy.

Dz.U.1935.50.333 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1935 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Grajewie oddziału Urzędu Celnego w Grajewie.

Dz.U.1935.50.332 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1935 r. | Akt utracił moc

Rejestracja statków i łodzi żeglugi śródlądowej.

Dz.U.1935.50.330 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 1935 r. | Akt utracił moc