Wypowiedzenie przez Polskę Umów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego,... - Dz.U.1950.23.207 - OpenLEX

Wypowiedzenie przez Polskę Umów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, zawartych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.23.207

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1950 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 kwietnia 1950 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Umów o Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, zawartych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XV § 1 Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz zgodnie z art. VI § 1 Umowy o utworzeniu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, zawartych w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 40, poz. 290 i 292), zostało notyfikowane kierownictwu w/w instytucji dnia 13 marca 1950 r. wypowiedzenie przez Polskę powyższych umów.