Przystąpienie Państwa Izrael do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r.,... - Dz.U.1950.23.208 - OpenLEX

Przystąpienie Państwa Izrael do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.23.208

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1950 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 maja 1950 r.
w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 25 konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 84, poz. 515), zostało notyfikowane Rządowi Polskiemu dnia 3 marca 1950 r. przystąpienie Izraela do w/w konwencji z datą ważności od dnia 24 marca 1950 r. 1
1 Oświadczenie Rządowe zmienione przez obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 1950 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.50.36.342).