Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2005.8.36 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2005.8.35 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.6.46 | komunikat z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.6.45 | komunikat z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.6.44 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.62 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2005.10.28 | decyzja z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.7.78 | komunikat z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.7.78 | komunikat z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dz.Urz.MZ.2005.8.33 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dz.Urz.MZ.2005.8.33 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dz.Urz.MZ.2005.8.33 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.6.43 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.12.98 | decyzja z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.6.34 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Badań Własnych Szkół Wyższych.

Dz.Urz.MNiI.2005.7.43 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Badań Własnych Szkół Wyższych.

Dz.Urz.MNiI.2005.7.43 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: komunikat w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.8.37 | komunikat z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dz.Urz.KGPSP.2005.1.5 | decyzja z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Leonardo da Vinci.

Dz.Urz.MENiS.2005.2.10 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiI.2005.7.42 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Dz.Urz.GUS.2005.6.42 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.7.77 | komunikat z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe.

Dz.Urz.MSWiA.2005.11.35 | decyzja z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2005.11.36 | decyzja z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2005.11.36 | decyzja z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Lista podmiotów uprawnionych do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków.

Dz.Urz.MRiRW.2005.6.7 | obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.5.21 | komunikat z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia działalności szkoleniowej w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2005.6.51 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Terenowego Oddziału Techniki Morskiej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2005.11.96 | decyzja z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Terenowego Oddziału Techniki Morskiej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2005.11.96 | decyzja z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z reorganizacją sieci dróg lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2005.8.30 | decyzja z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z reorganizacją sieci dróg lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2005.8.30 | decyzja z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej związanych z reorganizacją sieci dróg lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2005.8.30 | decyzja z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.7.76 | komunikat z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Przedszkola Wojskowego Nr 128 w Radomiu.

Dz.Urz.MON.2005.11.93 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady eksponowania godła i flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2005.3.70 | instrukcja z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2005.2.3 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w planie rozmieszczenia komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2005.3.67 | decyzja z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.9.27 | uchwała z dnia 31 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju.

Dz.Urz.MZ.2005.7.27 | zarządzenie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju.

Dz.Urz.MZ.2005.7.27 | zarządzenie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego ds. programowania środków UE 2007-13.

B.I.LP.2005.5.49 | zarządzenie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Celno-Akcyzowej.

Dz.Urz.MF.2005.7.72 | zarządzenie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Wojskowego Nr 120 w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2005.11.92 | zarządzenie z dnia 27 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Wojskowego Nr 149 w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2005.11.91 | zarządzenie z dnia 27 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego - Centralnego Laboratorium Badań Technicznych.

Dz.Urz.URTiP.2005.6.18 | zarządzenie z dnia 27 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego - Centralnego Laboratorium Badań Technicznych.

Dz.Urz.URTiP.2005.6.18 | zarządzenie z dnia 27 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

Dz.Urz.MF.2005.6.62 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planów i programów szkolenia specjalistycznego żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2005.13.103 | zarządzenie z dnia 27 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.7.75 | komunikat z dnia 25 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.Urz.URTiP.2005.6.17 | zarządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.Urz.URTiP.2005.6.17 | zarządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.Urz.URTiP.2005.6.17 | zarządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.Urz.URTiP.2005.6.17 | zarządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Połączenie instytucji filmowych: Wytwórni Filmowej "Czołówka" i Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego.

Dz.Urz.MK.2005.2.14 | zarządzenie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt utracił moc