Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2006.1.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2006 r.

OGŁOSZENIE
SĄDU REJONOWEGO
w sprawie o odtworzenie świadectwa

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, X Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt X Ns 397/05 toczy się sprawa z wniosku Doroty Kamińskiej (z domu Groszek) zamieszkałej w Olsztynku, o odtworzenie świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej w Rychnowie, woj. Warmińsko-Mazurskie, wystawionego w dniu 13 czerwca 1979 r. za nr 16, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 5 czerwca 1979 r. z następującymi wynikami klasyfikacji w klasie ósmej: zachowanie - wyróżniające; język polski - dostateczny; język rosyjski - dostateczny; historia - dostateczny; wychowanie obywatelskie - dostateczny; biologia - dostateczny; geografia - dostateczny; matematyka - dostateczny; fizyka - dostateczny; chemia - dostateczny; zajęcia praktyczno techniczne - dobry; wychowanie plastyczne - dobry; wychowanie muzyczne - bardzo dobry; wychowanie fizyczne - bardzo dobry; przysposobienie obronne - dostateczny.
Wzywa się wszystkie instytucje i osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie, o nadesłanie niezwłocznie na piśmie Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, X Wydział Cywilny lub zgłoszenie do protokołu doniesienia co do bezzasadności wniosku.