Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.6.117

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2006 r.

DECYZJA Nr 48
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko pracownika zarządzającego placówką zagraniczną - Instytutem Polskim w Paryżu.

§  1.
1. Powołuje się Zespół w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko pracownika zarządzającego placówką zagraniczną - Instytutem Polskim w Paryżu, zwany dalej "Zespołem".
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) 1 przewodniczący - Mieczysław Karczmarczyk, zastępca dyrektora Biura Kadr i Szkolenia MSZ oraz
2) 2 Marcin Nawrot, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Promocji MSZ;
3) Anna Niewiadomska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MKiDN;
4) Barbara Sośnicka, I radca w Departamencie Europy MSZ;
5) Barbara Skaczkowska, radca ministra w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEiN - jako członkowie;
6) sekretarz - Włodzimierz Wykrota, I radca w Biurze Kadr i Szkolenia MSZ.
§  2. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Kadr i Szkolenia.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 4 pkt 1 decyzji nr 2 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Zespołów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska pracowników zarządzających placówką zagraniczną - Instytutem Polskim w Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Paryżu, Sofii i Sztokholmie (Dz.Urz.MSZ.06.1.15) z dniem 13 stycznia 2006 r.
2 § 1 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 4 pkt 2 decyzji nr 2 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Zespołów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska pracowników zarządzających placówką zagraniczną - Instytutem Polskim w Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Paryżu, Sofii i Sztokholmie (Dz.Urz.MSZ.06.1.15) z dniem 13 stycznia 2006 r.