Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.6.111

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 2005 r.

DECYZJA Nr 51
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) postanawia się, co następuje:
§  1. Włącza się do właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych terytorium Republiki Dominikańskiej.
§  2. Włącza się do właściwości terytorialnej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych terytorium Antigui i Barbudy.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.