Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.6.118

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2006 r.

DECYZJA Nr 49
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko pracownika zarządzającego placówką zagraniczną - Instytutem Polskim w Sofii.

§  1.
1. Powołuje się Zespół w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko pracownika zarządzającego placówką zagraniczną - Instytutem Polskim w Sofii, zwany dalej "Zespołem".
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) 1 przewodniczący - Agnieszka Wielowieyska, p.o. dyrektora Departamentu Promocji MSZ oraz
2) 2 Marcin Nawrot, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Promocji MSZ;
3) Marta Lipińska, główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEiN;
4) Anna Niewiadomska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MKiDN;
5) Piotr Siebeneichen, radca w Departamencie Europy MSZ - jako członkowie;
6) sekretarz - Włodzimierz Wykrota, I radca w Biurze Kadr i Szkolenia MSZ.
§  2. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Kadr i Szkolenia.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 5 pkt 1 decyzji nr 2 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Zespołów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska pracowników zarządzających placówką zagraniczną - Instytutem Polskim w Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Paryżu, Sofii i Sztokholmie (Dz.Urz.MSZ.06.1.15) z dniem 13 stycznia 2006 r.
2 § 1 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 5 pkt 2 decyzji nr 2 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w składzie Zespołów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska pracowników zarządzających placówką zagraniczną - Instytutem Polskim w Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Paryżu, Sofii i Sztokholmie (Dz.Urz.MSZ.06.1.15) z dniem 13 stycznia 2006 r.