Official Gazette

Powołanie Rady Motoryzacyjnej.

M.P.1957.81.487 | uchwała z dnia 20 września 1957 r. | Akt utracił moc

Ustalenie kursów niektórych walut obcych.

M.P.1957.80.486 | obwieszczenie z dnia 27 września 1957 r. | Akt utracił moc

Pełnienie pomocniczej służby telegraficznej publicznej przez stacje kolei państwowych.

M.P.1957.80.484 | zarządzenie z dnia 21 września 1957 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w przemyśle cukrowniczym.

M.P.1957.80.483 | zarządzenie z dnia 26 września 1957 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do Spraw Opakowań.

M.P.1957.80.482 | uchwała z dnia 20 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

M.P.1957.79.478 | zarządzenie z dnia 27 września 1957 r. | Akt utracił moc

Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy węgla i brykietów z węgla.

M.P.1957.79.477 | zarządzenie z dnia 10 września 1957 r. | Akt utracił moc

Wymiar i pobór ceł wywozowych w obrocie pocztowym.

M.P.1957.78.474 | uchwała z dnia 30 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie zasad zaliczenia środków pracy do środków trwałych.

M.P.1957.78.473 | uchwała z dnia 20 września 1957 r. | Akt jednorazowy

Kursy walut i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1957.77.472 | obwieszczenie z dnia 16 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 6 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany stawek amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych.

M.P.1957.77.471 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie opłat za zużycie wody pitnej (wodociągowej) ponad przyznany kontyngent.

M.P.1957.77.470 | zarządzenie z dnia 14 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zmniejszenie zużycia acetylenu rozpuszczonego.

M.P.1957.76.468 | zarządzenie z dnia 18 września 1957 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie pracowników administracji celnej.

M.P.1957.76.467 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Realizacja eksperymentów ekonomicznych.

M.P.1957.75.466 | pismo okólne z dnia 16 września 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.75.465 | zarządzenie z dnia 3 września 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.75.464 | zarządzenie z dnia 3 września 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.75.463 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.75.462 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.75.461 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie oświetlenia ulic w godzinach szczytu w okresie jesienno-zimowym 1957 r.

M.P.1957.75.459 | zarządzenie z dnia 9 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

M.P.1957.75.456 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1957.74.454 | obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Normatyw urbanistyczny dla niskiego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1957.74.453 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

M.P.1957.74.452 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Składanie, badanie, przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

M.P.1957.73.443 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Środki i zasady realizacji budownictwa doświadczalnego.

M.P.1957.73.439 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiany podporządkowania i zakresu działania Państwowej Inspekcji Plonów.

M.P.1957.72.435 | uchwała z dnia 16 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Dodatek za wysługę lat dla pracowników przemysłu energetycznego.

M.P.1957.71.433 | uchwała z dnia 16 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Sporządzanie i zatwierdzanie projektów robót geologicznych.

M.P.1957.70.430 | uchwała z dnia 8 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Kurs franka francuskiego.

M.P.1957.69.429 | obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie artykułami papierniczymi.

M.P.1957.69.424 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1957 r. | Akt jednorazowy

Rozszerzenie przywilejów dla pracowników górnictwa.

M.P.1957.69.423 | uchwała z dnia 12 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Wykonanie planu rozdziału artykułów zaopatrzenia materiałowo technicznego.

M.P.1957.69.422 | uchwała z dnia 8 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad przedsiębiorstwami projektowania podległymi radom narodowym.

M.P.1957.69.420 | uchwała z dnia 8 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Zasady gromadzenia środków na fundusz mieszkaniowy i gospodarowanie tymi środkami.

M.P.1957.69.418 | uchwała z dnia 31 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana lokalizacji stacji doświadczalnych oceny odmian.

M.P.1957.68.417 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1957 r. | Akt jednorazowy

Tryb ustalania cen w resorcie przemysłu ciężkiego.

M.P.1957.68.416 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zakres działania i organizacja komisji planowania gospodarczego.

M.P.1957.68.413 | uchwała z dnia 31 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie gospodarki kruszywem naturalnym.

M.P.1957.68.412 | uchwała z dnia 29 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.

M.P.1957.67.410 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Ustalenie statutu wzorcowego ochotniczej straży pożarnej.

M.P.1957.67.409 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Przepisy o lokalizacji inwestycji.

M.P.1957.67.408 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Lokalizacja inwestycji.

M.P.1957.67.407 | uchwała z dnia 29 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Organizacja, zakres działania oraz tryb funkcjonowania komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami.

M.P.1957.66.405 | instrukcja z dnia 27 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1957 r.

M.P.1957.66.402 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Opłaty za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznym.

M.P.1957.65.400 | uchwała z dnia 12 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Ceny na przedmioty niepełnowartościowe nabywane lub zbywane przez jednostki państwowe.

M.P.1957.65.399 | uchwała z dnia 29 lipca 1957 r. | Akt utracił moc