Wybór Marszałka i wicemarszałków Sejmu.

Monitor Polski

M.P.1965.34.181

Akt indywidualny
Wersja od: 28 czerwca 1965 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 24 czerwca 1965 r.
w sprawie wyboru Marszałka i wicemarszałków Sejmu.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 18 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - dokonuje następującego wyboru na stanowiska Marszałka i wicemarszałków Sejmu:
Marszałek Sejmu: Czesław Wycech,

wicemarszałek Sejmu: Zenon Kliszko,

wicemarszałek Sejmu: Jan Karol Wende.