Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od dochodu nie przekraczającego 11.000 zł w stosunku rocznym.

Monitor Polski

M.P.1965.31.171

Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 maja 1965 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od dochodu nie przekraczającego 11.000 zł w stosunku rocznym.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania osobom fizycznym zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od dochodu, nie przekraczającego w stosunku rocznym jedenastu tysięcy zł.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się poczynając od roku podatkowego 1965.