Official Gazette

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1957.64.397 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Terminy i tryb przygotowania programów miejskiego budownictwa mieszkaniowego na okresy trzyletnie.

M.P.1957.64.396 | instrukcja z dnia 25 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie programów miejskiego budownictwa mieszkaniowego na okresy 3-letnie.

M.P.1957.64.394 | uchwała z dnia 17 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków funduszu zakładowego.

M.P.1957.63.392 | zarządzenie z dnia 24 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych.

M.P.1957.63.388 | zarządzenie z dnia 26 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu komisji kwalifikacyjnych do spraw indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1957.63.387 | zarządzenie z dnia 17 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Przejęcie niektórych przewozów kolejowych przez żeglugę śródlądową.

M.P.1957.63.386 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia pracowników od pracy zawodowej do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Młodzieży Wiejskiej.

M.P.1957.63.385 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Stosowanie mnożnika taryfowego opłat za prace geodezyjne w niektórych miastach.

M.P.1957.62.380 | zarządzenie z dnia 10 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1957.61.379 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie sumy ubezpieczenia budynków.

M.P.1957.61.378 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w akademiach medycznych.

M.P.1957.61.377 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1957 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków wiejskich.

M.P.1957.61.374 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1957.61.371 | uchwała z dnia 13 lipca 1957 r. | Akt nienormatywny

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.60.370 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Pokrywanie niedoborów kasowych jednostek budżetowych.

M.P.1957.60.369 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie kontyngentowania wody na obszarze m.st. Warszawy.

M.P.1957.59.365 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie kontyngentowania wody na obszarze miasta Bielsko-Biała w województwie katowickim.

M.P.1957.59.364 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 17 grudnia 1949 r. o instytucjach (towarzystwach) klasyfikacyjnych.

M.P.1957.58.362 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Tryb dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

M.P.1957.58.360 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Ceny detaliczne na używane pojazdy samochodowe.

M.P.1957.56.354 | okólnik z dnia 10 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Postępowanie ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.

M.P.1957.56.353 | zarządzenie z dnia 8 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Interpretacja niektórych przepisów o wykonaniu ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957.

M.P.1957.55.352 | okólnik z dnia 3 lipca 1957 r. | Akt jednorazowy

Dodatki funkcyjne dla położnych poradni C.

M.P.1957.55.350 | zarządzenie z dnia 4 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów o rachunkowości budżetowej.

M.P.1957.54.343 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1957 r. | Akt jednorazowy

Pobór w 1957 r.

M.P.1957.54.339 | zarządzenie z dnia 2 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu instytutów naukowych uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk.

M.P.1957.54.337 | uchwała z dnia 27 czerwca 1957 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustroju szkolnictwa zawodowego.

M.P.1957.54.336 | uchwała z dnia 27 czerwca 1957 r. | Akt jednorazowy

Tryb ustalania wysokości opłat za usługi przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.

M.P.1957.54.335 | uchwała z dnia 26 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Sprawozdawczość o wypłatach z tytułu płac, rent, zasiłków i stypendiów.

M.P.1957.53.334 | uchwała z dnia 4 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1957.52.333 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1957 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1957.52.332 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.52.331 | zarządzenie z dnia 17 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.52.330 | zarządzenie z dnia 17 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.52.329 | zarządzenie z dnia 17 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad przedsiębiorstwami budownictwa przemysłu drobnego.

M.P.1957.51.325 | okólnik z dnia 31 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazw niektórych miejscowości w województwach rzeszowskim i warszawskim.

M.P.1957.51.322 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR.

M.P.1957.51.319 | uchwała z dnia 18 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego.

M.P.1957.51.318 | uchwała z dnia 10 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiany w statucie Biblioteki Narodowej.

M.P.1957.50.317 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1957 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.50.316 | zarządzenie z dnia 17 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie urzędów celnych do klas.

M.P.1957.50.315 | zarządzenie z dnia 2 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku gruntowego od niektórych kategorii gruntów.

M.P.1957.50.314 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1957 r. | Akt utracił moc

Ustalenie przedmiotów wchodzących w skład egzaminu kandydackiego.

M.P.1957.49.310 | zarządzenie z dnia 24 maja 1957 r. | Akt utracił moc

Egzaminy z języków obcych dla osób ubiegających się o stopień kandydata nauk.

M.P.1957.49.309 | zarządzenie z dnia 24 maja 1957 r. | Akt utracił moc