Official Gazette

Przedkładanie Sejmowi sprawozdań i zlecanie przez Sejm zadań Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1957.99.578 | uchwała z dnia 13 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania i zatwierdzania projektów robót geologicznych.

M.P.1957.98.577 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Warszawie.

M.P.1957.98.576 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1957 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Studium Sanitarno-Higienicznego w Akademii Medycznej w Warszawie.

M.P.1957.98.575 | zarządzenie z dnia 14 listopada 1957 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Warszawie.

M.P.1957.98.574 | zarządzenie z dnia 14 listopada 1957 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż nowych samochodów osobowych nabywcom indywidualnym.

M.P.1957.98.572 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie służbowymi pojazdami samochodowymi i zasady ich używania.

M.P.1957.98.571 | zarządzenie z dnia 28 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Ministrowi Handlu Wewnętrznego niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1957.98.570 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1957.97.569 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Organizacja eksportu i importu węgla i koksu.

M.P.1957.97.562 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.96.560 | zarządzenie z dnia 30 października 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiana podporządkowania przedsiębiorstw państwowych pn. "Kolejowe Zakłady Gastronomiczne".

M.P.1957.96.558 | uchwała z dnia 3 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Źródła finansowania inwestycji i kapitalnych remontów.

M.P.1957.96.557 | uchwała z dnia 19 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Należności członków komisji wyborczych.

M.P.1957.95.556 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Inkaso należności za gaz i energię elektryczną.

M.P.1957.95.555 | uchwała z dnia 23 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Regulamin prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1957.95.553 | uchwała z dnia 4 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Regulamin prac Centralnej Komisji Wyborczej.

M.P.1957.95.552 | uchwała z dnia 4 grudnia 1957 r. | Akt utracił moc

Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej.

M.P.1957.95.551 | uchwała z dnia 4 grudnia 1957 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".

M.P.1957.94.549 | uchwała z dnia 19 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zawiadamianie przez zakłady pracy o popełnieniu przestępstwa organów powołanych do ścigania przestępstw.

M.P.1957.93.548 | pismo okólne z dnia 25 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Wzór legitymacji specjalnej i znaczka legitymacyjnego dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych.

M.P.1957.93.547 | zarządzenie z dnia 13 września 1957 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Instytutu Dermatologii i Wenerologii.

M.P.1957.93.546 | uchwała z dnia 25 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Limitowania mocy i energii elektrycznej.

M.P.1957.92.543 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.91.542 | zarządzenie z dnia 30 października 1957 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Ministrowi Budownictwa i Materiałów Budowlanych niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1957.91.539 | zarządzenie z dnia 21 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 27 lipca 1957 r. w sprawie trybu ustalania cen w resorcie przemysłu ciężkiego.

M.P.1957.90.537 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1957 r. | Akt jednorazowy

Warunki publicznego transportu osób komunalnymi środkami komunikacyjnymi.

M.P.1957.90.533 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Ustalenie właściwości banków w zakresie finansowania inwestycji.

M.P.1957.89.532 | zarządzenie z dnia 4 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Kontrola jakości artykułów wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

M.P.1957.89.531 | uchwała z dnia 13 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Zakłady budżetowe.

M.P.1957.89.530 | uchwała z dnia 9 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie stalą.

M.P.1957.89.529 | uchwała z dnia 9 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego.

M.P.1957.88.528 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie bydła.

M.P.1957.88.526 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej.

M.P.1957.88.524 | uchwała z dnia 9 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Obsługa prawna powiatowych rad narodowych oraz niektórych miejskich i dzielnicowych rad narodowych.

M.P.1957.88.522 | uchwała z dnia 9 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1957.87.521 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie prawidłowego orzekania kar przez sądy.

M.P.1957.86.519 | obwieszczenie z dnia 29 października 1957 r. | Akt jednorazowy

Zasady przechowywania akt księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

M.P.1957.86.517 | zarządzenie z dnia 15 października 1957 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wojskowej Akademii Medycznej.

M.P.1957.86.516 | uchwała z dnia 7 listopada 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.85.513 | zarządzenie z dnia 28 września 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.85.512 | zarządzenie z dnia 28 września 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.85.511 | zarządzenie z dnia 28 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania inwentarza żywego państwowych gospodarstw rolnych.

M.P.1957.85.510 | zarządzenie z dnia 28 października 1957 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Częstochowie.

M.P.1957.85.506 | uchwała z dnia 19 października 1957 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1957.83.504 | obwieszczenie z dnia 19 października 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.83.503 | zarządzenie z dnia 28 września 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.83.502 | zarządzenie z dnia 28 września 1957 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1957.83.501 | zarządzenie z dnia 28 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w akademiach medycznych.

M.P.1957.83.500 | zarządzenie z dnia 12 października 1957 r. | Akt jednorazowy

Praktyki przeddyplomowe studentów wydziałów lekarskich akademii medycznych.

M.P.1957.83.497 | zarządzenie z dnia 3 października 1957 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w wojewódzkich zarządach przemysłu.

M.P.1957.83.496 | uchwała z dnia 25 września 1957 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1957.82.495 | obwieszczenie z dnia 30 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1957.82.493 | uchwała z dnia 19 października 1957 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

M.P.1957.81.492 | zarządzenie z dnia 24 września 1957 r. | Akt utracił moc

Zasady obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.

M.P.1957.81.491 | zarządzenie z dnia 5 października 1957 r. | Akt utracił moc

Wykaz stanowisk, na których zatrudnionym pracownikom nie przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

M.P.1957.81.490 | zarządzenie z dnia 5 października 1957 r. | Akt utracił moc