Official Gazette

Estonia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Warszawa.2010.01.20.

M.P.2010.18.191 | umowa międzynarodowa z dnia 20 stycznia 2010 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2010.17.180 | postanowienie z dnia 1 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.179 | postanowienie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.178 | postanowienie z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.177 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.176 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.175 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2010.17.174 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.16.170 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2010.16.168 | zarządzenie z dnia 30 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2010.16.167 | zarządzenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2010.16.166 | uchwała z dnia 12 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Sytuacja w Republice Kuby.

M.P.2010.16.165 | uchwała z dnia 19 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

M.P.2010.15.162 | komunikat z dnia 9 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.15.160 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2009 r.

M.P.2010.15.159 | obwieszczenie z dnia 16 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2010.15.158 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu wojskowego.

M.P.2010.15.156 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2010.15.155 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów wojskowych.

M.P.2010.15.154 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2010.15.153 | postanowienie z dnia 26 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2010.15.152 | postanowienie z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2010.15.151 | postanowienie z dnia 1 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2010.15.150 | postanowienie z dnia 1 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2010.15.149 | postanowienie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

M.P.2010.15.148 | uchwała z dnia 5 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 100. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet.

M.P.2010.15.147 | uchwała z dnia 4 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2010.14.146 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2010.13.144 | komunikat z dnia 2 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2009 r.

M.P.2010.13.143 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.13.142 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.13.141 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.13.140 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.13.139 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2010.13.138 | postanowienie z dnia 12 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.13.137 | postanowienie z dnia 12 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.13.136 | postanowienie z dnia 12 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2010.13.135 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2010.13.134 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2010.13.133 | postanowienie z dnia 6 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.13.132 | postanowienie z dnia 6 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prokuratora Generalnego.

M.P.2010.13.131 | postanowienie z dnia 5 marca 2010 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2010.12.130 | ogłoszenie z dnia 5 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2010.12.129 | ogłoszenie z dnia 5 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2010.12.128 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Zmiana wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji.

M.P.2010.12.127 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Krajowego Programu Restrukturyzacji.

M.P.2010.12.126 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

M.P.2010.12.122 | postanowienie z dnia 25 lutego 2010 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2009 r.

M.P.2010.11.121 | komunikat z dnia 9 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2010.11.119 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2010 r. | Akt obowiązujący

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2010.11.118 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Zmiana postanowienia w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.11.117 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.11.116 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.11.115 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2010.11.114 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2010.10.109 | komunikat z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2010.10.106 | komunikat z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2010.10.105 | komunikat z dnia 15 lutego 2010 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r.

M.P.2010.10.104 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2010 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2010.10.103 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2010 r. | Akt jednorazowy