Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2013.317

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 grudnia 2012 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-88-2012

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Marka ZIÓŁKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Rwandy, Republice Ugandy oraz w Republice Seszeli.