Nadanie orderów i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2013.299

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 listopada 2012 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 643/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bykowski Zdzisław Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. ks. Borcz Henryk Mieczysław, 3. Suss-Cichocka Czesława,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Nowacki Andrzej Adam.