Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2013.322

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-5-2013

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Jerzego CHMIELEWSKIEGO z dniem 31 grudnia 2012 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie.