Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2013.280

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2012 r.
o nadaniu orderów

Rej. 616/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury ludowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Izbicki Janusz Tadeusz,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie inżynierii materiałowej, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Major Bogusław Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Zięba Paweł,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

4. Bugajski Tomasz,

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upowszechnianiu historii Zagłębia Dąbrowskiego, za zasługi dla górnictwa

5. Ciepiela Bolesław Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju farmacji

6. Giermaziak Wojciech Marek,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju transportu morskiego i poprawy bezpieczeństwa na morzu

7. Hajduk Jerzy,

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia publicznego

8. Iwaszkiewicz-Pawłowska Anna,

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce

9. Mozga Bogusław,

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy

10. Pielach Andrzej Piotr,

za wybitne zasługi dla rozwoju ratownictwa górskiego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

11. Pokój Jerzy,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za działalność na rzecz samorządu lekarsko-weterynaryjnego

12. Prandota Jan Piotr,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej

13. Sikorowski Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu lekarskiego

14. Wysocki Henryk Kazimierz.