Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2013.310

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 grudnia 2012 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-77-2012

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Izabelę MATUSZ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Wielonarodowym Państwie Boliwia.