Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.291 | postanowienie z dnia 21 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.290 | postanowienie z dnia 21 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.289 | postanowienie z dnia 18 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.288 | postanowienie z dnia 18 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.287 | postanowienie z dnia 18 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.286 | postanowienie z dnia 17 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.285 | postanowienie z dnia 17 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.284 | postanowienie z dnia 17 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.283 | postanowienie z dnia 17 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.27.282 | postanowienie z dnia 16 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2010.27.281 | postanowienie z dnia 15 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.280 | postanowienie z dnia 15 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.279 | postanowienie z dnia 15 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.278 | postanowienie z dnia 14 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.277 | postanowienie z dnia 14 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.276 | postanowienie z dnia 14 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.275 | postanowienie z dnia 14 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu wojskowego.

M.P.2010.27.274 | postanowienie z dnia 11 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.27.273 | postanowienie z dnia 10 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu wojskowego.

M.P.2010.27.272 | postanowienie z dnia 10 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.271 | postanowienie z dnia 10 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.27.270 | postanowienie z dnia 9 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2010.27.269 | postanowienie z dnia 9 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.268 | postanowienie z dnia 9 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.27.267 | postanowienie z dnia 8 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.266 | postanowienie z dnia 8 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu wojskowego.

M.P.2010.27.265 | postanowienie z dnia 7 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.264 | postanowienie z dnia 7 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.263 | postanowienie z dnia 4 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.262 | postanowienie z dnia 4 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.261 | postanowienie z dnia 4 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2010.27.260 | postanowienie z dnia 4 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.259 | postanowienie z dnia 4 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.258 | postanowienie z dnia 2 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.257 | postanowienie z dnia 2 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2010.27.256 | postanowienie z dnia 2 września 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.27.255 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2010.27.254 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2010.27.253 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.27.252 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.251 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.250 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.249 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.248 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.27.247 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

M.P.2010.26.246 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2010.26.245 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Stanisława Zająca.

M.P.2010.26.244 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2010 r.

M.P.2010.25.243 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2010 r. w stosunku do marca 2004 r.

M.P.2010.25.242 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2010 r.

M.P.2010.25.241 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2010 r.

M.P.2010.25.240 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta.

M.P.2010.25.238 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Janiny Fetlińskiej.

M.P.2010.25.237 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Krystyny Bochenek.

M.P.2010.25.236 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Walentyny Jarugi-Nowackiej.

M.P.2010.25.235 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Przemysława Edgara Gosiewskiego.

M.P.2010.25.234 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Franciszka Wassermanna.

M.P.2010.25.233 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Doroty Szymanek-Deresz.

M.P.2010.25.232 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Andrzeja Szmajdzińskiego.

M.P.2010.25.231 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Jakuba Putry.

M.P.2010.25.230 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Macieja Płażyńskiego.

M.P.2010.25.229 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Sebastiana Marka Karpiniuka.

M.P.2010.25.228 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Macieja Dolniaka.

M.P.2010.25.227 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Leszka Romana Deptuły.

M.P.2010.25.226 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2010.25.225 | uchwała z dnia 9 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Wybór członków Krajowej Rady Prokuratury.

M.P.2010.25.224 | uchwała z dnia 9 kwietnia 2010 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem.

M.P.2010.24.223 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2010.24.222 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.24.221 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2010.23.220 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.219 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.218 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2010.23.217 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.216 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2010.23.215 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.214 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2010.23.213 | postanowienie z dnia 12 sierpnia 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2010.21.206 | obwieszczenie z dnia 23 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

M.P.2010.21.205 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2010.21.204 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziowskie.

M.P.2010.21.203 | obwieszczenie z dnia 25 marca 2010 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2010.21.202 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2010 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

M.P.2010.21.200 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2010 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

M.P.2010.21.198 | uchwała z dnia 9 kwietnia 2010 r. | Akt nienormatywny