Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.335

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2012 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 662/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Czartoryska Cecylia Maria,

za zasługi w działalności na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Święcicka Dorota Kazimiera, 3. Święcicki Antoni Paweł.